Kursinformation

Offert-Order-Avtal


Beskrivning
Offert-Order-Avtal är en grundläggande kurs i avtals- och köprätt. Kursen tar upp ett flertal allmänna avtalsrättsliga frågor med inriktning på den nordiska marknaden, men även med internationella utblickar. Ett stort antal leveransbestämmelser som används inom industrin presenteras också.

Kursen behandlar ingående reglerna i NL 09 respektive nya ORGALIME S 2012 – de för teknikindustrin vanligaste leveransbestämmelserna. NL 09 används för produktleveranser inom och mellan de nordiska länderna. ORGALIME S 2012 är snarlika bestämmelser utarbetade för den europeiska marknaden, men som även kan användas vid internationella affärer utanför Europa. ORGALIME 2012 ersatte under år 2012 de äldre ORGALIME 2000.

Kursen hjälper dig att få upp ögonen för var riskerna finns i köp- och försäljningsverksamheten och lotsar dig förbi de vanligaste fallgroparna.
Genomgången varvas med grupparbeten och deltagarnas egna frågor.
Kursen hjälper dig att få upp ögonen för var riskerna finns i köp- och försäljningsverksamheten och lotsar dig förbi de vanligaste fallgroparna.

Genomgången varvas med grupparbeten och deltagarnas egna frågor.

Exempel
· Tillämplig lag på avtalet
· Kan en offert återkallas eller ändras?
· Vanliga leveransbestämmelser, deras ursprung och
användningsområden
· Kan köplagen/internationella köplagens regler avtalas bort?
· Leveransförsening – viten och skadestånd
· Säljarens ansvar för fel
· Produktansvar
· Tvistlösning – domstol eller skiljeförfarande?

Målgrupp
Försäljare, inköpare och andra inom företaget som kommer i kontakt med avtalsfrågor i samband med köp- och försäljningsverksamhet. Kursens fokus ligger på affärer inom och mellan de nordiska länderna, men passar även den som då och då kommer i kontakt med internationella affärer.

Omfattning
Kursen ges över en dag.

Den kan även genomföras som anpassad företagsintern kurs.

Dokumentation
Kurspärm som innehåller presentationer, ett stort antal leveransbestämmelser avsedda för teknikindustrin, ett flertal promemorior och avtalstexter i ämnen som tas upp under kursen.

Innehåll
Kursen börjar kl. 09.00 och slutar kl. 17.00.


Pris: 5600:- Medlemspris: 4500:-
Priserna är exklusive moms.Kurstillfällen för Offert-Order-Avtal: